Toftlund Damvarmeanlæg

For Toftlund Fjernvarme har Chr. Johannsen udført 12.500m2 damvarmelager i fagentreprise
toftlund damvarmelager 01

INFORMATION

Toftlund fjernvarme har investeret i et solfangeranlæg på 27.000 m2, med et tilhørende damvarmelager.

På opgaven har Chr. Johannsen stået for etablering af det 16 meter dybe, 110×110 meter brede energilager, som rummer 70.000 m3 varmt vand.

Den opgravede råjord er brugt til at opbygge bassinets sider, og på toppen er etableret en serviceringsvej.

Over bassinet er etableret et 12.000 m2 stort, selvbærende låg, som skal forhindre varmetab, kunne bortlede nedbør, og bære lettere trafik.

Bygherre:Toftlund Fjernvarme a.m.b.a
Entrepriseform:Fagentreprise
Egenproduktion:Jord, Kloak og anlæg
Areal:12.500 m2
Byggeperiode:Marts 2016 – Juli 2017
Rådgiver:Rambøll Energi
Arkitekt:n/a
Entreprisesum:23 mio.

Skal vi tage en snak om dit næste byggeprojekt?