Anmodning om sponsorat ved Chr. Johannsen A/S

Tak for din henvendelse vedr. sponsorat !!

Vi behandler ansøgninger 4 gange årligt – ultimo marts, juni, september og december.

For at komme i betragtning til et sponsorat, har vi brug for nogen oplysninger om dig som ansøger, og det formål du søger støtte til.

  • Du kan søge sponsorstøtte til en specifik begivenhed, arrangement, eller aktivitet. Der kan også søges sponsorstøtte til en forening, en klub eller sportshold.
  • Du skal skrive til os på mail info@byggeriforpengene.dk og oplyse dit/ansøgers navn/tlf. Endvidere bedes oplyst hvem sponsoratet er tiltænkt, hvad der søges sponsorstøtte til, og sponsoratets værdi; hvor meget søges der om.
  • Enkeltpersoner, private arrangementer eller kulturelle begivenheder kommer ikke i betragtning.

Når alle ansøgninger er gennemgået, får de udvalgte direkte besked. Vi får mange henvendelser, og vi kan
desværre ikke støtte alle.

Alt efter typen af sponsorat påregnes en svartid på op til 5 uger. Såfremt du ikke har hørt fra os inden da, er din ansøgning desværre ikke kommet i betragtning.