Haderslev Regnvandsbassin

regnvandsbassin haderslev 01

På Hertug Hans Plads i Haderslev har Chr. Johannsen A/S deltaget i opgaven om et lukket, underjordisk bassin til spildevand, som skal skabe et bedre vandmiljø i Haderslev Fjord og Haderslev Dam.

Bassinet er in-situ støbt i byggegrube udført af sekant pæle-vægge. Bassinet kan opbevare 1.800 m3 spildevand fra kloakkerne.

Bassinet skal aflaste kloakledningerne og bidrage til, at der udledes mindre urenset spildevand, når der har været meget nedbør.

Bassinet stod færdigt 15. feb. 2017, og er ikke (længere) synligt, ej heller vil der være lugtgener fra bassinet.

På opgaven har Chr. Johannsen stået for alt støbning af beton.

Skal vi tage en snak om dit næste byggeprojekt?