Gram Solvarmeanlæg

For Gram fjernvarme har Chr. Johannsen udført 120.000m2 varmelager, 400m2 bygning og 6500m2 belægning i fagentreprise
gram solvarmeanlaeg 01

INFORMATION

For Gram fjernvarme har Chr. Johannsen opført en tilbygning til den eksisterende fjernvarmebygning, og etableret et damvarmelager.

På opgaven har Chr. Johannsen bl.a. lavet jordarbejdet, inkl udgravning, deponering, terrænregulering og bortanskaffelse af overskudsjord, samt grundvandssænkning for et 120.000m3 stort damvarmelager.

Bygherre:Gram Fjernvarme
Entrepriseform:Fagentreprise
Egenproduktion:Jord, Kloak, Beton og murer og belægning
Areal:120.000m3 varmelager – 400m2 bygning
Byggeperiode:Marts 2014 – Maj 2015
Rådgiver:Rambøll
Arkitekt:n/a
Entreprisesum:32 mio

Skal vi tage en snak om dit næste byggeprojekt?