Biogasanlæg ved Korskro indviet

Screenshot 2019-06-18 at 23.48.49

Biogasanlæg ved Korskro indviet

Mandag den 20. maj 2019 blev biogasanlægget i Korskro officielt indviet af minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs.    

Chr. Johannsen var som hovedentreprenør repræsenteret ved vores adm. direktør Ole Kristensen, og projektleder Cristian Sander Hansen. På opgaven har Chr. Johannsen haft jord-, anlæg-, kloak-, beton- og mure i egenproduktion.

Anlægget ved Korskro skal hvert år aftage og behandle 700.000 ton bio masse. Biomassen leveres af lokale landmænd, der efterfølgende også aftager den afgassede biomasse. 

Ca. 85 procent af biomassen vil være husdyrgødning, dvs. gylle og dybstrøelse fra bl.a. kvæg, svin og mink, og den øvrige biomasse kommer fra bl.a. madaffald, organisk affald fra industri, og energiafgrøder.

Når anlæggets første fase står færdigt, vil det kunne producere ca. 22 mio. kubikmeter grøn biogas til det landsdækkende naturgasnet. Fuldt udbygget vil anlægget været i stand til at omdanne 1 mio. ton madaffald og rest produkter fra landbruget om året. 

Det gør anlægget til verdens største ifølge EBR Energy Business Review, når det kommer til storskala-anlæg målt på behandlingskapacitet og produktion.

Skal vi tage en snak om dit næste byggeprojekt?