Nye mandskabsfaciliteter

Så blev den første nye mandskabsvogn leveret på vores byggeplads ved Danish Crown i Blans.
Der leveres yderligere 2 vogne til juni.

Vi bygger i flere etaper, og skal være klar til aflevering efteråret 2023.

Chr. Johannsen er som hovedentreprenør i gang med en omfattende om- og tilbygning af administration- og velfærdsfaciliteter på slagteriet i Blans, hvor vi har jord-, kloak-, beton-, murer og belægning i egenproduktion.