DTK Kontor

dtk administrationsbygning 01 1

På denne totalentreprise har Chr. Johannsen A/S været ansvarlig for byggeprocessen; daglig byggepladsledelse, koordinering og tilsyn, samt styring af underentreprenører, planlægning, samt økonomisk styring.

På opgaven har Chr. Johannsen A/S udført følgende arbejder i egenproduktion; jord- og kloak-arbejde, beton- og belægningsarbejder.

Højlageret som har en højde på 8 m, og består af beton og sandwichpaneler, er en del af DTK’s transport- og logistik virksomhed i Padborg, som samlet tæller 15.000 m2

Skal vi tage en snak om dit næste byggeprojekt?