dtk administrationsbygning 01 1

DTK Kontor

På denne totalentreprise har Chr. Johannsen A/S været ansvarlig for byggeprocessen; daglig byggepladsledelse, koordinering og tilsyn, samt styring af underentreprenører, planlægning, samt økonomisk styring. På opgaven har Chr. Johannsen A/S udført følgende arbejder i egenproduktion; jord- og kloak-arbejde, beton- og belægningsarbejder. Højlageret som har en højde på 8 m, og Læs mere…